På godt og ondt er vi alle i samme båt

Miljøfokus

Vi er alle en del av en større helhet. På godt og ondt er vi i samme båt, og båten er på ukjent farvann. Summen av våre valg bidra til samfunnets utvikling. Renek Alant har stort søkelys på å tenke og handel miljøbevisst, ovenfor våre kunder og våre leverandører.

Vi vil være en viktig aktør i det norske samfunn, og vil påvirke og handel bevist og positivt. I våre innkjøp vil vi etterspørre miljøøkonomiske og gode alternativer, som renholdskjemi, sunne og kortreiste matvarer, bilpark, plast og emballasje og til sist gode returordninger. Alt for å sette et minst mulig avtrykk etter vår aktivitet. Avvikshåndtering og løpende revisjon er våre viktigste verktøyer for å utvikle oss.

For å lykkes i dette arbeidet er det viktig for oss å implementere alle våre miljøverdier hos våre ansatte. Det er de som er der ute og kan ta de mange små beviste valg som gjør en forskjell. Våre opplæringsplaner og arbeidsinstrukser er godt forankret i våre miljøverdier, noe som gir alle ansatte i Alant ansvar for å videreføre og gjennomføre våre verdier.

Hvorfor velge Renek Alant  AS

Fordi

Fordi

Vi utarbeider en god og oversiktlig plan for serviceløsning,  som bidrar til avklarte oppgaver og sørger for en bedre hverdag i din bedrift.

Fordi

Vi er en bedrift med stort miljøfokus som alltid prioriterer miljøet ved våre valg av ulike innkjøp av biler, kjemi, mat og utstyr.

Fordi

Vi tar service på alvor. Våre dyktige servicemedarbeidere trives og er synlige. Det er sluttproduktet du skal være fornøyd med.

Fordi

Vi garanterer 100% utførelse av avtalte serviceoppgaver. Alant Service gir våre kunder utfyllende statusrapport fra vårt moderne IKT-systemer.

Fordi

Vi tar våre kunder på alvor. Dere får en fast kontaktperson i hele avtaleperioden, som utfører avtalte befaringer for å kvalitetssikre utført arbeid.