Vi har som målsetting å levere tjenester av høy kvalitet og alltid ihht avtalte mål

Kvalitetsstyring

Alle har krav til kvalitet til den tjenesten eller det produktet de kjøper. Det er en naturlig del av kjøpsprosessen. Måloppnåelse er viktigste for oss i selve leveransen, derfor har vi utviklet vårt eget kvalitetssystem.

Renek Alant  har som målsetting å levere tjenester av høy kvalitetsmessig standard og hver gang ihht avtalte mål. Arbeidet med å levere kvalitet starter alltid før selve kontrakten starter, i selve salgsprosessen. Der setter vi sammen opp mål og standarder vi skal levere etter, måned etter måned. Våre kunder skal forvente mye av oss.

Kvalitetsstyringssystemet viser hvordan vi leder og styrer våre aktiviteter og medarbeidere for å kunne levere tjenesten slik at det tilfredsstiller de avtalte kravene til kvalitet. Avvik avdekkes, rapporteres og lukkes, alt i et system og lett tilgjengelig for deg som kunde.

Viktige og førende elementer i vårt kvalitetsarbeid. 

  • Gode og informative renholdsplaner, som er avstemt
  • Dyktige fast renholdsledere og renholdere som følger avtalte planer.
  • Grundig stedlig opplæring og gjennomgang av prosjektet
  • Inspeksjon og kvalitetskontroll som utføres jevnlig, gjerne med bedriftens representant.
  • Kvalitetsrapport utarbeides elektronisk og sendes bedriftens representant for gjennomgang
  • Periodiske kontraktsmøter med hensikt å avstemme og event. korrigere tjenesten.

Hvorfor velge Renek Alant  AS

Fordi

Fordi

Vi utarbeider en god og oversiktlig plan for serviceløsning,  som bidrar til avklarte oppgaver og sørger for en bedre hverdag i din bedrift.

Fordi

Vi er en bedrift med stort miljøfokus som alltid prioriterer miljøet ved våre valg av ulike innkjøp av biler, kjemi, mat og utstyr.

Fordi

Vi tar service på alvor. Våre dyktige servicemedarbeidere trives og er synlige. Det er sluttproduktet du skal være fornøyd med.

Fordi

Vi garanterer 100% utførelse av avtalte serviceoppgaver. Alant Service gir våre kunder utfyllende statusrapport fra vårt moderne IKT-systemer.

Fordi

Vi tar våre kunder på alvor. Dere får en fast kontaktperson i hele avtaleperioden, som utfører avtalte befaringer for å kvalitetssikre utført arbeid.