Dagens høydepunkt med gode kollegaer

Lunsj Pluss

Lunsj er for de fleste av oss dagens høydepunkt ilag med gode kolleger og medarbeidere. Lite smaker bedre enn et måltid som er tilberedt av andre. Behovet for en spiseordning er forskjellig fra bedrift til bedrift.  For mange bedrifter vil det være et en effektiv løsning å ha samme tjenesteleverandør for flere tjenester. Lunsj Pluss kan kombineres med tjenester som: renhold, sentralbord, post o.l. 

Typisk er en buffet kantine eller et pent dekket  lunsjbord , alt gjerne i kombinasjon  med andre tjenester gjennom automatsalg.

Vår Lunsj Pluss kantine konsept passer utmerket for bedrifter som ønsker en kantineløsning uten betaling i et kassepunkt. Konseptet passer for små og store bedrifter. Her har vi full fokus på tilberedning av mat og servering.

Lunsj Pluss er en smart og kostnadseffektiv spiseløsning, som gir mye glede i bedriften.  Ferdig dekket og variert  lunsjbord motiverer de ansatte til å yte det lille ekstra. Alant Lunsj Pluss kantiner er en tjeneste som svært mange bedrifter setter pris på.

For mange bedrifter vil det være effektivt å ha samme tjenesteleverandør for flere tjenester. Det er enkelt å tilpasse en komplett tjeneste med utgangspunkt i Lunsj Pluss, hvor vi dekker lunsjbord, og kombinerer med sentralbord, sortering av post og lignende . Hør med oss om hvilke muligheter som finnes.

Hvorfor velge Renek Alant  AS

Fordi

Fordi

Vi utarbeider en god og oversiktlig plan for serviceløsning,  som bidrar til avklarte oppgaver og sørger for en bedre hverdag i din bedrift.

Fordi

Vi er en bedrift med stort miljøfokus som alltid prioriterer miljøet ved våre valg av ulike innkjøp av biler, kjemi, mat og utstyr.

Fordi

Vi tar service på alvor. Våre dyktige servicemedarbeidere trives og er synlige. Det er sluttproduktet du skal være fornøyd med.

Fordi

Vi garanterer 100% utførelse av avtalte serviceoppgaver. Alant Service gir våre kunder utfyllende statusrapport fra vårt moderne IKT-systemer.

Fordi

Vi tar våre kunder på alvor. Dere får en fast kontaktperson i hele avtaleperioden, som utfører avtalte befaringer for å kvalitetssikre utført arbeid.