En totalleverandør av renholdstjenester

Daglig renhold

Innen renhold er moderne metoder, miljøvennlig renholdskjemi og systemer viktig for et godt resultat. Allikevel mener vi at motiverte, faglig dyktige og godt opplærte medarbeidere er den største suksessfaktoren.

Vi lar kunden definere den kvalitetsstandard og hyppighet som ønskes på renhold fra oss. På bakgrunn av dette utarbeider vi gode renholdsplaner som vi setter utvalgte medarbeidere godt inn i. Deretter tester vi resultatene kontinuerlig. Med dette sikrer vi et godt og effektivt renhold, til avtalt og rett pris.

Et godt daglig renhold fører til bedre helse og miljø på arbeidsplassen og forebygger sykdom. Vår tjeneste skal bidra til en bedre hverdag for ansatte, som fører til høyere produktivitet og arbeidsglede. Et godt renhold gir et godt førsteinntrykk for de som besøker din bedrift!

Vi jobber daglig for å levere avtalt kvalitet og servicegrad våre kunder forventer og fortjener. Det vil oppstå avvik, som vi tar tak i dette umiddelbart. Våre kunder skal ikke å bruke mye tid på oppfølging av renholdet, det er vårt ansvar.

Vi leverer renholdstjenester i følgende lokaler:
Kontorlokaler | Kjøpesenter | Butikklokaler | Skoler | Restauranter

Hvorfor velge Renek Alant  AS

Fordi

Fordi

Vi utarbeider en god og oversiktlig plan for serviceløsning,  som bidrar til avklarte oppgaver og sørger for en bedre hverdag i din bedrift.

Fordi

Vi er en bedrift med stort miljøfokus som alltid prioriterer miljøet ved våre valg av ulike innkjøp av biler, kjemi, mat og utstyr.

Fordi

Vi tar service på alvor. Våre dyktige servicemedarbeidere trives og er synlige. Det er sluttproduktet du skal være fornøyd med.

Fordi

Vi garanterer 100% utførelse av avtalte serviceoppgaver. Alant Service gir våre kunder utfyllende statusrapport fra vårt moderne IKT-systemer.

Fordi

Vi tar våre kunder på alvor. Dere får en fast kontaktperson i hele avtaleperioden, som utfører avtalte befaringer for å kvalitetssikre utført arbeid.