HMS – Integrert i det daglige arbeidet

HMS

Helse- miljø og sikkerhet er en integrert del av vårt daglige arbeid og en hovedpilar i daglig drift. Alle i Renek Alant  har et aktivt ansvar for HMS innen sitt ansvarsområde.

Etterlevelse av myndighetenes krav og forventinger til HMS i alle ledd i organisasjonen bidrar til at våre kunder kan oppleve å samarbeide med en samfunnsbevisst miljøbedrift.

Våre ansatte får opplæring i kildesortering og bevisstgjøres miljøaspektet ved våre leveranser. Vi vet at forbrukt mengde kjemi og drivstoff reduseres når vi har et kontinuerlig fokus på både bruk av tørre metoder, nye metoder og effektive transportruter.

Vi arbeider kontinuerlig med forbedringer og nye miljøsmarte alternative løsninger. Vi har fokus på kjøreruter og en miljøvennlig bilpark som igjen bidrar til å redusere vårt totale miljøavtrykk

Alant Services har satt lys på følgende områder innen vårt HMS arbeid:

U

Helse

Vårt sykefravær skal ligge under gjennomsnittet i vår bransje. Vi skal gjøre vårt til at sykemeldte kan komme tilbake til jobb så raskt som mulig. Inkludering av medarbeidere er viktig for å ha fornøyde medarbeider med lavt sykefravær.

Miljø

Vi forplikter oss til å unngå negativ miljøpåvirkning og bevare naturlige ressurser. Vårt miljøavtrykk skal til enhver tid være positivt og så lite som mulig. Vi og våre leverandører skal ivareta menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø, og vi legger vekt på miljøsmarte innkjøp. Våre transportkostnader skal reduseres med 3 % per år, ved å velge e bil der det er mulig. Redusert avfallsmengde, redusert plastemballasje og nye miljøvennlige renholdskjemi er kontinuerlig i fokus. Vi skal påvirke våre kunder og leverandører til å benytte de beste miljømessige alternativer der det er mulig.

Sikkerhet

: Vi skal ha null arbeidsskader eller ulykker på jobben enten det er ute hos kundene eller i egne avdelinger, både hos oss og hos våre underleverandører.