Back in business.

Ut av kriser skapes det alltid nye ideer og muligheter. Akkurat det skjedde nå- vi skapet Alant Service.

Back in business, ja hvem skulle tro det, i hvert fall ikke jeg, nå ca 9 år etter at jeg solgte Alanti AS. Men dagens krevende omstendigheter ville det annerledes. Korona krisen medførte drastisk omsetningssvikt i vårt kaffeselskap Kaffepunkt, da at myndighetene lukket samfunnet og sterkt anbefalte ansatte til hjemmekontoret.

Mye her i livet er et resultat av tilfeldigheter og uforutsette hendelser, så også vårt nye firma. Jeg er ikke bygget for å vente på hjelp, i en krevende tid. For meg gjelder det å hjelpe meg selv, bygge og skape en fremtid, sammen med mine gode kolleger, så også denne gangen. Så nå er jeg tilbake i bransjen jeg startet i, full av arbeidslyst og tro på fremtiden.

Alant Service er navnet. Mennesker som trives, er vårt slogan og mantra. Vi vet at motiverte og godt opp lærte medarbeidere er suksessfaktor for gode servicetjenester, så ansatte hos våre kunder kan trives litt ekstra. Vi skal levere kvalitetstjenester innen renhold, mat og drikke og vaktmestertjenester. Det sentrale Østlandet er vårt virkeområde.

Vi som i dag har etablert Alant Service er Hanne Reiersrud adm og driftssjef, Jakob Tangen salgssjef og jeg som daglig leder. Vår erfaring gjennom 30 år har vært avgjørende for å etablere et spennende og fremtidsrettet konsept, med stort fokus på at mennesker trives og at våre tjenester kan dokumenteres med ny teknologi. Vi vil derfor raskt utfordre de etablerte og på den måten være en pådriver for å styrke bransjens renommé og rykte.

Den pågående Korona krisen har også vist hvor sårbare vi er og hvor viktig og helsemessig rett et godt renhold er, hjemme som på jobb. Rene og pene arbeidsplasser vil verdsettes mer i fremtiden, og vi i Alant Service skal bidra til å utføre slike tjenester med høy kvalitet og riktig pris.

Ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende prat om deres servicebehov.

Arild Kristiansen
Daglig leder
Mob 90829015
E post: arild@alant.no